نحوه انجام آزمایش افت بتن ( Slump Test )

نحوه انجام آزمایش افت بتن ( Slump Test )

نحوه انجام آزمایش افت بتن ( Slump Test )

هدف: اين آزمايش جهت اندازه گيري افت بتن در آزمايشگاه و در محل اجراي كار (كارگاه) انجام پذير است .اين آزمايش براي بتن هائيكه حداكثر اندازه درشت دانه آن ۲/۱,۱ اينچ يا ۳۸ ميليمتر باشد ، بكار ميرود . و چنانچه دانه هاي مصالح درشت از ۱/۲,۱ اينچ باشد بايستي مصالح درشت تر از ۱/۲,۱ اينچ (مطابق بند چهارم ( AASHTO-T141در آن تفكيك و سپس آزمايش انجام گردد .نحوه باز کردن فایل های چند قسمتی فشرده شده را از اینجا دانلود کنید.
فیلم سایرآزمایشات مکانیک خاک ( کلیک کنید )…