دانلود سوالات آزمون دکترای رشته ی مالی ۱۳۹۶

دانلود سوالات آزمون دکترای  رشته ی مالی 1396

دانلود سوالات آزمون دکترای رشته ی مالی ۱۳۹۶

 دانلود سوالات آزمون دکترای رشته ی مالی ۱۳۹۶
 
دانلود سوالات آزمون دکترای مالی ۱۳۹۶ +pdf
 
سوالات آزمون ورودی سال ۱۳۹۶
 
دوره دکترای رشته مالی
 
 
آزمون ورودی دوره دکترای سال ۱۳۹۶ رشته ی مالی
 
شامل مجموعه دروس تخصصی آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان ومدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام، ریسک و مدیریت سرمایه گذاری، بازارها و نهاد های مالی 
 
 
*****
 
همچنین می توانید دانلود کنید:
 
دانلود…