پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه

پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه

پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعهبه تعداد ۴۵ اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان
 
شامل مباحث
تعاريف مرتبط با CPM
راه (مسير) شبکه
تعاريف مسير بحراني
محاسبات روش مسير بحراني
شبکه با ديرترين و زودترين تاريخ وقوع
شناوري در تاريخ هاي وقوع رويدادها
شناوري فعاليت ها
انواع شناوري
تعيين فعاليتهاي بحراني و مسير هاي بحراني شبکه
فعاليتهاي بحراني شبکه
جدول محاسبات اصلي…

بررسی فن آوری های نوین ذرات نانو در مهندسی محیط زیست تصفیه آب و فاضلاب

بررسی فن آوری های نوین ذرات نانو در مهندسی محیط زیست تصفیه آب و فاضلاب

تحقیق بررسی فن آوری های نوین ذرات نانو در مهندسی محیط زیست تصفیه آب و فاضلاب در این مقاله موضوعات نانو آب فاضلاب آلاینده تاریخچه فناوری نانو کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب حذف آرسنیک حذف ذرات حذف رنگ حذف نیترات و حذف فلزات سنگین و مواد آلی کاربردهای فناوری نانو در تصفیه فاضلاب شهری صنعتی ردیایبی و ارزیابی آلودگی حذف آلاینده های آلی با استفاده از نانو ذرات TIO2 حذف آلایند های آلی با استفاده از ناو ذرات اکسید آهن وضعیت فناوری نانو در ایران …

سامانه بومی گردآوری آب باران

سامانه بومی گردآوری آب باران

تحقیق سامانه بومی گردآوری آب باران در این مقاله موضوعات سامانه گرد آوری آب سطحا آبگیر آبرو مخزن صافی جدا کننده مخزن اقسام آبروها شکل مخزن انواع وجنس مخزن مخازن زیرزمینی صافی ها و جداکننده ها الگوهای بومی سامانه گرد آوری اب بررسی میشوند …

مراحل ساختمان سازی

مراحل ساختمان سازی

مراحل ساختمان سازی در این تحقیق موضوعات مراحل انجام کار ساختمان سازی بعد از انجام قرارداد تجهیز کارگاه و اماده کردن کارگاه ساختمانی تسطیح محوطه گود برداری زهکشی پر کردن چاه ها  قنوات و قطع اشجار نقاط نشانه و مبدا ساختمان ها و تجهیزات و تجهیز کارگاه تحویل وکنترل مصالح انواع زمین ها پیاده کردن مصالح انواع روش های پی کنی پی های اجری پی های بتنی پی های سنگی پی های شفته ای پی سازی روش شمع پی های عمیق نکات مهم در فونداسیون قاب های اسکلتی…

معرفی بعضی از آسفالت ها با فناوری جدید

معرفی بعضی از آسفالت ها با فناوری جدید

معرفی بعضی از آسفالت ها با فناوری جدید

در این مقاله که به آسفالت ها با فناوری جدید پرداخته است فناوری های جدید آسفالتی زیر معرفی شده است:آسفالت الیافی
ژئوگرید آسفالتی (Asphalt Geogrids)
پوشش طبیعی و مقاوم معابر (Baya Pave)…

ارائه ی روشی نوین در تشخیص تشنج های صرعی مغز مبتنی بر پردازش داده های حاصل از الکتروانسفالوگرام براساس تبدیل موجک و آنتروپی شانون

ارائه ی روشی نوین در تشخیص تشنج های صرعی مغز مبتنی بر پردازش داده های حاصل از الکتروانسفالوگرام براساس تبدیل موجک و آنتروپی شانون

ارائه ی روشی نوین در تشخیص تشنج های صرعی مغز مبتنی بر پردازش داده های حاصل از الکتروانسفالوگرام براساس تبدیل موجک و آنتروپی شانون

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۷
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در این مقاله روشی نوین برای تشخیص تشنج های صرعی براساس پردازش سیگنال مغزی الکتروانسفالوگرام ارائه شده است . این روش مبتنی بر ایجاد یک تغییر از بی نظمی و حالت آشوب گونه به یک نظم در شکل سیگنال الکتریکی مغز است . به این معنا که لحظاتی قبل از وقوع یک تشنج صرعی ، یک انتقال سریع از حالت بی نظمی الکتروانسفالوگرام به یک نظم معنا دار صورت می پذیرد . بنابراین با اندازه گیری درجه ی بی نظمی سیگنال در طول…

ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران

ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران

ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران در این تحقیق موضوعات بحران – مديريت بحران – لرزه خيزی – آموزش و اطلاع رسانی-فرهنگ سازی و نگرش محیطی بررسی می شوند تكتونيك فلات ايران گوياي آن است آه بخش عمده و تقريباً تمام مناطق آن در معرض وقوع زمين لرزه هاي کوچك و بزرگ هستند . وجود سه رشته آوه زاگرس، البرز و آپه داغدر ﭘﻬنه اين سرزمين مجموعه بسيار بزرگي از گسلهاي پيدا وﻧﻬان و آوچك و بزرگ را در دامنه آوهها و دشتها…

تغيرات ساختاري شبكه بين شهري وتاثيرات ان در توسعه شهرها

تغيرات ساختاري شبكه بين شهري وتاثيرات ان در توسعه شهرها

تحقیق تغيرات ساختاري شبكه بين شهري وتاثيرات ان در توسعه شهرها در این مقاله  علت گرايش به تمرکز دربخش شهري  وشهر نشینی و نهايتا تمرکزدر آلان شهر تهران ، درمراحلاوليه (مرحله ايكه جابجائي جمعيتي از روستا به شهر شتا ب بيشتري يافت) ، يعنيسالهاي پس از جنگ دوم جهاني تا اوايل دهه چهل خورشيدي، تقريبا منحصر ونتيجهدفع جمعيت از روستا به شهر بود. دراين مرحله رشد اجتمائي شهرها عمد تا”،حاصلدفع جمعيت از بخش روستائي بوده تا فرضا “ جاذ به…

اثرعصاره آویشن بر زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک در ماست پروبیوتیک

اثرعصاره آویشن بر زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک در ماست پروبیوتیک

اثرعصاره آویشن بر زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک در ماست پروبیوتیک

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۵
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در این تحقیق برای تولید ماست بیفیدوباکتریوم ولاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ۱ لیتر شیر استرلیزه کم چرب و ۲۰ گرم شیر پروبیوتیک درون ظرف ریخته و سپسس عصاره گیاهی در هر ظرف به میزان۰٫۰۱و۰٫۰۲و۰٫۰۳درصد اضافه میکنیم وگرمخانه گذاری در دمای۴۱درجه صورت گرفت.هر ساعت یکبار اسیدیته وPhتا رسیدن به اسیدیته ۰۰ درجه دورنیک انجام شد.برای تولید ماست حاوی این دو میکروارگانیسم به میران ۰۰۱٫۰ گرم باکتری لیوفیلیز شده…

بررسی رفتار اتصالات در سازه هاي فولادي

بررسی رفتار اتصالات در سازه هاي فولادي

بررسی رفتار اتصالات در سازه هاي فولادي در این تحقیق موضوعات لولاي پلاستیک،اتصال استخوانی،اتصال صلب،اتصال نیمه صلب،اتصال خورجینی بررسی می شوند تشکیل مفصل پلاستیک در قابها، در اثر نیروهايلرزه اي ، امري اجتناب ناپذیر است چرا که نیروهاي جانبی باعث پدید آمدن کرنش هاي خمشی ویابرشی غیر خطی در نقاط متعددي از قابها شده که تغییر شکل هاي غیر خ طی را پدید می آورد و در نقاطمذکور در اثر این کرنش هاي غیر خطی زیاد ، مفاصل پلاستیک تشکیل می شوند ….