مدلسازی خازن¬های پارازیتی برای ماسفت تک گیت، دو گیت و دو گیت مستقل

مدلسازی خازن¬های پارازیتی برای ماسفت تک گیت، دو گیت و دو گیت مستقل

مدلسازی خازن¬های پارازیتی برای ماسفت تک گیت، دو گیت و دو گیت مستقل

چکیدهاین مقاله انواع خازن­ها برای ماسفت تک گیت و ماسفت دو گیت، از جمله مقدار آنها را مورد بحث قرار می­دهد. اثر خازن پارازیت، ماسفت دو گیتی را یک قطعه­ی بسیار مناسب­تر برای طراحی سوئیچ­های دیجیتال منطقی، نسبت به ماسفت تک گیت، می­سازد. در این­جا، ما عملیات ماسفت دو گیتی مستقل مبتنی بر مفهوم VeSFETرا معرفی می­کنیم. سپس مدل کلی خازن ماسفت دو گیتی مستقل را تعریف می­کنیم و پارامترهای عملکرد آن با ماسفت دو گیتی و ماسفت تک گیت را…

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين هواي بتن تازه

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين هواي بتن تازه

فیلم نحوه انجام آزمايش تعيين هواي بتن تازه

نحوه باز کردن فایل های چند قسمتی فشرده شده را از اینجا دانلود کنید.فیلم سایرآزمایشات مکانیک خاک ( کلیک کنید )…