۱۶۴- مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری

164- مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری

۱۶۴- مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهریمهدی مددزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر هوشیار ایمانی کله سر – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده فنی و مهندسی افشین پور تقی – باشگاه پژوهشگران علمی دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه آزاد اسلامی،ار امین قنادی اصل – دانشجوی دکترای سازه دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
درروشهای تحلیل…

سفت کاری

سفت کاری

سفت کاری

این مقاله شامل ۵۱ صفحه میباشد درمورد تمام اجزای سفت کاری ساختمان می باشد …

جزوه بتن۲

جزوه بتن2

جزوه بتن۲

دراین جزوه ۱۵۴ صفحه‌ای ، همراه با جداول و گرافهای مربوطه و ده‌ها مثال کاربردی ، در رابطه با مطالب زیر بحث می‌شود:
ستونهای تحت اثر بار محوری تنها
طراحی ستونهای بتن آرمه تحت اثر بار محوری فشاری
ستونهای خاموت‌دار(مربع ، مستطیل)
ستونهای دایره‌ای مارپیچ
تحلیل و طراحی کلاف عرضی
گام به گام طراحی میلگردهای دورپیچ
نکات مهم در مورد ستونها
گام به گام طراحی ستونهای مربع مستطیل با بار محوری تنها
گام به گام طراحی ستونهای دایره ای مارپیچ…