نقشه مدار آمپلی فایر ۲۲ وات

نقشه مدار آمپلی فایر 22 وات

نقشه مدار آمپلی فایر ۲۲ وات

مدارات امپلی فایراین مجموعه دارای ۲۳ مدار برتر امپلی فایر وتقویت کننده است ودارای یک مدار ولوم دیجیتال میباشد.
برای ساخت یک تقویت کننده می توانید از مدارات زیر بهره ببرید
جهت دانلود میتوانید از فیلد زیر استفاده کنید….

مقاوم سازی ساختمانهای شهری در مقابل نشست ناشی از حفاری تونل با TBM با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد

مقاوم سازی ساختمانهای شهری در مقابل نشست ناشی از حفاری تونل با TBM با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

مقاوم سازی ساختمانهای شهری در مقابل نشست ناشی از حفاری تونل با TBM با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۳
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
حفر تونل توسط ماشین حفاری مکانیزه در زمینهای خاکی میتواند منجر به ایجاد جابجاییهای افقی و عمودی در اطراف تونل شود.این جابجاییها میتوانند به سطح زمین رسیده و موجب آسیب رساندن به سازههای موجود در سطح زمین شوند. از طرفی ا صولاهرگونه دستخوردگی در بافت طبیعی زمین همانند حفر تونل میتواند وضعیت تنشهای طبیعی را مختل کرده و سبب پدید آمدن تغییرمکانهایی در مقطع زمین شود که اگر تمهیدات مناسب برای…

مقاله فرهنگ مصرف گرایی نوین و لزوم برنامه ریزي براي آن

مقاله فرهنگ مصرف گرایی نوین و لزوم برنامه ریزي براي آن

مصرف گرایی یعنی استفاده از کالاها به منظور رفع نیازها و امیال . این عمل نه تنها شاملخرید کالاهاي مادي، بلکه در برگیرنده خدمات نیز است . در جوامع نوین مصرفگرایی به یک فعالیت اجتماعی اصلی تبدیل شده است . براي مصرف گرایی مقدارزیادي وقت، انرژي، پول، خلاقیت و نوآوري تکنولوژیکی مصرف می شود. مطالعهمصرف گرایی در جوامع جدید از اهمیت ویژه اي برخوردار است زیرا مصرف گرائی نهتنها مسئله مصرف گرایان است بلکه تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالاها و…

تحقیق استان کردستان

تحقیق استان کردستان

تاریخچه استاناستان كردستان بخشی از سرزمینی است كه تحت حكومت مادها اداره می شده است . كردها یكی از شعبه های مشهور نژاد آریایی هستند كه از حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح از شرق به ایران وارد شده و به شمال غربی و مشرق دریاچه ارومیه مهاجرت نموده اند و محققان در آریایی بودن آنها شكی ندارند .
كردها مردمانی ایرانی تبار هستند كه زبان ، فرهنگ و آداب و سنن آنان در ارتباط و پیوند با دیگر مردمان در قلمرو زیست اقوام ایرانی است . بر اساس مت كتیبه داریوش در…