پاورپوینت بررسی و تحقیقی در حرکت فوتوریسم

پاورپوینت بررسی و تحقیقی در حرکت فوتوریسم

پاورپوینت بررسی و تحقیقی در حرکت فوتوریسم

پاورپوینت بررسی و تحقیقی در حرکت فوتوریسم۲۱ اسلاید شامل: آغاز فوتوریسم- بیانیه فوتوریسم- سیر فوتوریسم در نقاشی و مجسمه سازی- معمـــــاری- آثار فوتوریسم-پایان فوتوریسم- نتیجه گیری- منابع-

۱۶۴- مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری

164- مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری

۱۶۴- مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهریمهدی مددزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر هوشیار ایمانی کله سر – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده فنی و مهندسی افشین پور تقی – باشگاه پژوهشگران علمی دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه آزاد اسلامی،ار امین قنادی اصل – دانشجوی دکترای سازه دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
درروشهای تحلیل…

۱۰- ارزیابی پتانسل مچاله شوندگی و تعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دوسپری درتونل انتقال آب سبزكوه

10- ارزیابی پتانسل مچاله شوندگی و تعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دوسپری درتونل انتقال آب سبزكوه

۱۰- ارزیابی پتانسل مچاله شوندگی و تعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دوسپری درتونل انتقال آب سبزكوه

خلاصه مقاله

تونل انتقال آب سبزکوه با قطر نهایی ۴٫۵ متر و طول تقریبی ۱۱ کیلومتر به منظور انتقال ۹۰ میلیون متر مکعب آب در سال از حوزه سبزکوه به سد چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری و در حدود ۸۰ کیلومتری جنوب شهرکرد قرار دارد. با توجه به طول زیاد تونل و لزوم اجرای سریع و ایمن آن، استفاده از روش حفاری مکانیزه با TBM در اولویت قرار گرفته است که پس از مطالعات و بررسی های انجام شده در خصوص مشخصات ژئومکانیکی و زمین شناسی مسیر تونل TBM دو سپری برای حفاری…