پروژه ی درس کنترل اتوماتیک (طراحی کنترل کننده به روش زیگلر نیکولز)

پروژه ی درس کنترل اتوماتیک (طراحی کنترل کننده به روش زیگلر نیکولز)

پروژه ی درس کنترل اتوماتیک (طراحی کنترل کننده به روش زیگلر نیکولز)

دراین پروژه که در ۲۱ صفحه آماده شده است ،ابتدا با رسم مکان ریشه های سیستم ، شرایط پایداری بررسی شده و نمودارهای بود و نایکوییست آن رسم می شوندسپس با روش زیگلر نیکولز کنترل کننده های مختلف طراحی شده و با محاسبه ی انتگرال خطا پارامترهای کنترل اصلاح می شوند. این فایل شامل گزارش به فرم پی دی اف و وورد بوده و تمامی فایل های متلب مرتبط آن( ۱۲ کد مختلف و ۸ فایل سیمولینک) موجود می باشد.برای دانلود تعریف پروژه اینجا کلیک کنید.
برای دانلود نمونه مطالب…